! Předprodej již spuštěn !

          Festival Bez Šance Fest je letní benefiční hudební festival orientovaný ve stylech jako punk-rock, ska, rockabilly a hardcore, který se koná od roku 2015. Cílem festivalu je přiblížení punkové subkultury lidem, kteří ji doposud vnímají spíše negativně a zároveň se snaží pomoci dětem, které to potřebují. Chceme spojit příjemné s užitečným a ukázat lidem, že i zábavou se dá pomáhat těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Festival se taktéž vymezuje proti jakémukoliv násilí, rasismu, xenofobii, extrémismu a týrání zvířat.

           Výtěžek ze vstupného bude věnován v podobě daru na Oddělení dětské hemato-onkologie Dětské kliniky FN Hradec Králové, které je jedno z osmi specializovaných pracovišť v České republice pro péči o děti se zhoubným onemocněním. Všechny vystupující kapely hrají s maximálně sníženými náklady, čímž vyjadřují podporu našeho záměru.

           Festival si již nyní vybudoval svoji tradici a pevné místo na poli českých festivalů zaměřených na punkovou subkulturu a s návštěvností kolem 500 účastníků se řadí ke středně velkým akcím tohoto typu v České republice. V roce 2023 se bude konat již devátý ročník. Festival se uskuteční v termínu 21-22. 7. 2023 v Polici nad Metují. Vystoupí na něm 18 kapel. Organizátoři dávají kromě známých kapel na této scéně prostor i mladým a nadějným kapelám, čímž se podílejí i na rozvoji kultury v České republice.